MONITORING OF CLINICAL STUDIES

MONITORING OF CLINICAL STUDIES

16 HOURS

 1. EFREMENKOVA, OLGA
 2. KRASILNIKOVA, NATALIA
 3. KUZNETSOVA, GALINA
 4. MAKAROVA, TATIANA
 5. MANUKALO, АNASTASIYA
 6. MIKHAILOV, OLEG
 7. MINAEVA, ELENA
 8. MUKHINA, MARIA
 9. NIKITSKAYA, TATIANA
 10. SHEGAY, MARINA
 11. SOBOLEVA, VERONIKA
 12. SOLOMAKHINA, NATALYA
 13. BOROZINETS, ANTON
 14. GALOCHKIN, MSTISLAV
 15. GAVRISHCHUK, OLGA
 16. KOCHIEV, ALEXANDER
 17. KOPENKINA, EKATERINA
 18. KUZINA, SVETLANA
 19. LUKYANOV, SERGEY V.
 20. MARKOVA, OKSANA
 21. MATVEEVA, INNA
 22. METELITSA, INNA
 23. OKULOVA, KSENIYA
 24. RYABTSEVA, SVETLANA
 25. SHUMILOV, PAVEL
 26. YURKINA, ELENA
 27. ZHDAKAEV, IVAN